Lamos Ontmosser | Groene aanslagreiniger

 36,00

Lamos is een krachtige ontmosser om groene aanslag en mos te verwijderen en voorkomen. Verwijder doeltreffend groene aanslag van muren, daken, ramen, terrassen, tuinmeubelen, tegels, klinkers, enzovoort.

Inhoud: 5L

Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

LAMOS ontmosser is een krachtige en efficiënte ontmosser en groene aanslagreiniger. Ideaal om mos en groene aanslag te verwijderen en voorkomen! Verwijder doeltreffend groene aanslag op bijvoorbeeld muren, daken, ramen, terrassen, tuinmeubelen, tegels, klinkers, enzovoort.

Gebruik
Wil je groene aanslag verwijderen van muren, daken, paden, tuinhout, tuinmeubelen of grafstenen? Bespuit, begiet of borstel de oppervlakte dan grondig met een oplossing van 10% LAMOS in water. Niet naspoelen.

Wil je groene aanslag of mos verwijderen van glazen ramen, serres,…? Bespuiten of borstel de glazen oppervlakte dan met een oplossing van 10% LAMOS in water. Verwijder de aanslag na enkele dagen met een harde waterstraal of schrob het overgebleven mos weg met een borstel.

Wil je groene aanslag op je ramen voorkomen? Breng 10% LAMOS in water aan op schone ramen, zonder na te spoelen.

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Buiten bereik van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder bewaren.

Extra informatie

Gewicht 5 kg
Inhoud

Veiligheidsinformatie

Gevaar. Bevat didecyldimethylammoniumchloride. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Voorkom lozing in het milieu. Draag gelaatsbescherming, oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

milieuschadelijkcorrosief