Super Ontvetter

9,50

De sterk geconcentreerde Super Ontvetter is een zeer krachtige en handige ontvetter voor huishoudelijk gebruik. Reinig moeiteloos je sterk bevuilde oppervlakten met de Super Ontvetter.

Opgelet: niet gebruiken op onbewerkte aluminium!

Inhoud: 1 L

Artikelnummer: WEB-007 Categorie: Tag:

Beschrijving

De Super Ontvetter is uitermate geschikt voor het reinigen van sterk bevuilde oppervlakken, zoals:

  • dampkappen en filters, ovens, frietketels en barbecues;
  • pvc-rolluiken, muren, plafonds, tegels, chauffages en open haarden.

Ook ideaal voor een grondig reiniging van je boot, caravan of mobilhome.

Opgelet: niet gebruiken op onbewerkte aluminium!

Tip: gebruik onze reinigingscrème Krasvrij Schuurmiddel voor een diepe reiniging van inox, keramische en inductiekookplaten, dampkappen, enzovoort.

Extra informatie

Gewicht 1.12 kg

Veiligheidsinformatie

Samenstelling

5 – 15% : Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
< 5% :  Parfum, Linalool
Conserveringsmiddel: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone
Bevat Dinatrium metasilikaat

Veiligheidsinformatie

Gevaar. 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on; 2-methylisothiazool-3(2H)-on; disodium metasilicate. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

irriterend corrosief